DC-019 Jack, DC-019 Jack direct from Yueqing Leniu Electronics Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Yueqing Leniu Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Rocker chuyển đổi, đẩy nút chuyển đổi, xúc giác chuyển đổi, AC ổ cắm, DC ổ cắm
On-site material inspectionSample-based customizationDesign-based customizationFull customization
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.